Despre MeCEFF

Mediaş, 01 septembrie – 03 septembrie 2016

ARGUMENT - PREZENTARE GENERALĂ

Este incontestabil faptul că, în zona aşa-numitei “Europe Centrale”, a ţărilor vecine cu România, ca Cehia, Ungaria sau Polonia, există cinematografii de mare prestigiu, cu o istorie şi un prezent extrem de interesante, dar care, considerăm noi - în afara unor evenimente locale şi destul de reduse, manifestări datorate, în majoritate, Institutelor Culturale ale ţărilor respective -, sunt cvasi-necunoscute în România.

Ţinând seama de faptul că Primăria Municipiului Mediaş a iniţiat crearea, în jurul oraşului, a unei zone de dezvoltare turistică şi culturală chiar în centrul Transilvaniei, prin intermediul căreia să fie cunoscute valorile turistice şi culturale ale unei regiuni bogate din toate punctele de vedere, dorim ca, în acest spaţiu, să introducem şi cultura cinematografică. În acest context, am iniţiat Proiectul MECEFF (MEDIAŞ CENTRAL EUROPEAN FILM FESTIVAL),

Plecând de la convingerea că România nu este numai o ţară balcanică, un “Bizanţ după Bizanţ”, cum îi plăcea lui Nicolae Iorga să o numească, ci  şi o ţară care aparţine, cel puţin prin 2/3 ale teritoriului său, Europei Centrale,“A Treia Europe”, cum o numesc unii istorici, considerăm că şi o situare a cinematografiei româneşti în acest peisaj este mai mult decât justificată.

OBIECTIVE PRINCIPALE

Dorim să oferim publicului o serie de filme de bună calitate, atât din România, cât şi din ţările selectate, astfel încât să poată fi pusă în contextul general creaţia românească. Publicul va fi atras spre filmul recunoscut, spre creatori din toate generaţiile, care au deja un statut bine definit.

Printr-un program diversificat  şi amplu, MECEFF se constituie, încă de la prima ediţie, într-un festival de elită, pregătit să concureze cu manifestările româneşti de gen deja consacrate.

În contextul în care tot vorbim de reforme şi descentralizare, festivalul de film de la Mediaş face un pas important demonstrând că se pot organiza evenimente de amploare şi de calitate şi dincolo de Bucureşti ori de marile oraşe. Importantă este zona şi implicarea edililor locali, a oamenilor cu potenţial financiar, care vor să şi dăruiască, nu doar să acapareze, care vor să lase ceva în urmă şi care sunt conştienţi că un amplu festival de film poate deveni o investiţie pe termen lung cu excelente rezultate în plan socio-cultural.

Ideile programatice prezentate aici nu sunt simple vorbe frumos ticluite, ci elemente fezabile ale unei strategii culturale coerente, care urmăreşte să atragă un public matur fidel, dar şi să-i ajute pe tineri să descopere virtuţile artei cinematografice, să-i convingă să  preţuiască adevărata creaţie, în contrast cu promovarea falselor valori, lansate şi impuse agresiv pe diferite canale media. Cea mai mare bucurie pentru organizatori rămâne faptul că va putea aduce în sala de cinematograf un număr important de spectatori.

MECEFF trebuie privit ca o abordare îndrăzneaţă din perspectiva largă a definiţiilor termenilor „cultural” şi „resurse culturale”.

ALTE OBIECTIVE

 • Realizarea unui spaţiu de emulaţie spirituală şi creativă;
 • Crearea unui orizont uman lărgit prin şi de către film
 • Stimularea schimbului cultural între operatorii culturali;
 • Iniţierea şi dezvoltarea de noi contacte;
 • Conştientizarea opiniei publice cu privire la calitatea peliculelor  produse în România;
 • Dezvoltarea turismului cultural în zona Mediaşului
 • Adaptarea unor spaţii de o frumuseţe unică pentru a găzdui filme, completând astfel oferta turistică a zonei;
 • Implicarea activă şi responsabilizarea celorlalţi operatori culturali din Mediaş şi din împrejurimi în vederea organizării, în condiţii de performanţă, a unui festival de mare interes;
 • Implicarea activă a factorilor din domeniul educaţional şi al protecţiei sociale în descoperirea unor valenţe pe care le posedă filmul, ca artă sincretică;
 • Cooperarea factorilor de decizie la nivel instituţional, administrativ, politic în vederea derulării unui proiect comun.

 

REZULTATE AŞTEPTATE

 • Înţelegerea fenomenului cinematografic românesc, în contextual celui european;
 • Atragerea publicului către filmul european valoros, încercarea de a-l educa;
 • Realizarea unei comunicări şi relaţionări între creatori, operatorii culturali şi societatea civilă, mediul de afaceri şi clasa politică;
 • Atragerea unor sponsori din rândul oamenilor de afaceri din Mediaş şi nu numai;
 • Conştientizarea opiniei publice cu privire la calitatea filmelor produse în România;
 • Dezvoltarea turismului cultural în zona Mediaşului;

Implicarea activă şi responsabilizarea celorlalţi operatori culturali din Mediaş şi împrejurimi, în vederea organizării, în condiţii de performanţă, a unui festival de interes naţional şi internaţional;

 

Newsletter