Echipa

Echipa / Team

MeCEFF „7+1” 2016

 

Preşedinte / President

Radu Gabrea

Viceprimarul Municipiului Mediaş / Vice-Mayor of Mediaş

Christine Thellmann

Director / Director

Victoria Cociaş

Coordonator Proiect / Project Coordinator

Roxana Buşu

Director Economic / CFO

Marian Băruţ

Prelucrări Video / Video Processing

Melania Oproiu

Director, Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş / Director, Town Bureau for Culture, Sports, Tourism and Youth Mediaş

Teodor Lucian Costea

Director Executiv A.D.I. – Regiunea Târnavelor /

CEO A.D.I. – Regiunea Târnavelor

Vladimir Şargu

Responsabil financiar / Financial Officer

Anca Puşcă – Șef Serviciu Direcția Cultură

PR Primăria Mediaş / PR Mayor’s office

Anamaria Prodan – Șef Serviciul Relații Publice

Raluca Filip – Serviciul Relații Publice

Coordonator Voluntar / Voluntary Coordinator

Toma Gina

 

Echipa executivă / Executive team

 

Moderatori Q&A / Q&A Moderators

Magdalena Schubert, Ioan-Pavel Azap

Manager Locaţii & Coordonator evenimente speciale / Locations Manager & Special events Coordinator

Teodor Lucian Costea

Manager Transport / Transport manager

Ovidiu Lazăr

Traduceri filme / Film translations

Empire Video Production – Anişoara Anghel, Bogdan Vaman, Ivănel Paraschiv, Ileana Man Fredini, Oana Hemen, Adela Sorescu

Videoproiecţii, subtitrări şi sonorizare / Video projection, subtitling and sound

MDV AUDIO STUDIO, director Mihai Orăşanu

Logo, grafică, web design, hosting, foto & web content management

TRUE ART SRL, director Marius Miclea

 

Agenţie de turism / Travel Agency

EuroMagic, director Simona Vergelea

 

Newsletter